Ett ögonblick...

Jens Orback, 46,

NYHETER

integrationsminister, som vill kriminalisera tvångsäktenskap

Foto: Foto: CASPER HEDBERG

-Jag tror att hårdare sanktioner skulle leda till att folk inte utövade sådana påtryckningar.

Vi har redan lagar mot olaga tvång och olaga hot -räcker inte det?

-Nej. Det har tidigare funnits en lag mot tvångsäktenskap. Det finns skäl att återinföra den, så att det blir tydligare att det är en brottslig handling.

Regeringen har tillsatt en utredning för att se om lagen är tillräckligt sträng mot tvångsäktenskap. Föregriper du inte den utredningen nu?

-Nej, jag bara formulerar vår vilja. Sedan måste vi titta på formerna.

Det har gått fyra år sedan Fadime Sahindal mördades. Varför har man inte lyckats komma tillrätta med "heders"-relaterad brottslighet?

-Av samma anledning som vi inte på några år kan komma tillrätta med all brottslighet. Men Fadime gör stor skillnad, tror jag.

-Varje år sedan hon dog har jag läst hennes tal. Hon talar om rätten att få älska, att få yttra sig, att få tro. Hon talar om de svenska grundlagarna. Vi får inte vända henne ryggen.

Vem ska ställas till ansvar för ett tvångsäktenskap?

-Det måste prövas av domstol.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

- Att mina barn inte har somnat när jag kommer hem.

Irene Beertema