Rätt svar: Den högra bankomaten är äkta

NYHETER

Till höger: Plattan med siffertangenterna stämmer och luckan för kortet sitter fast.

Den falska automaten till vänster är utrustad med skimmingutrustning. Knappsatsen är fel och luckan för kortet sitter löst.