Krav på långa straff för dödsmisshandeln

”Det handlar om helt besinningslöst våld mot en värnlös person”

NYHETER

Åklagaren yrkade på fängelse för samtliga åtalade när rättegången om dödsmisshandeln av en 29-årig man på Kungsgatan avslutades i Svea hovrätt på söndagen.

Rättssalen i Svea hovrätt var fylld till sista plats när åklagaren och de tre åtalades försvarsadvokater höll sina pläderingar.

I Stockholms tingsrätt dömdes en av 19-åringarna till ett års fängelse för grov misshandel av 29-åringen, den andre 19-åringen dömdes för misshandel av 29-åringens kamrat och 20-åringen friades helt.

Åklagare Anne-Marie Bergström yrkade i hovrätten på fängelse i minst sex år för mord alternativt fyra år för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Besinningslöst våld

– Att kraftigt våld mot huvudet kan leda till döden måste de tre åtalade rimligen ha insett. Det handlar om helt besinningslöst våld mot en värnlös liggande person och därmed blir straffvärdet högt, sade Anne-Marie Bergström.

När hon dessutom yrkade på att de tre bör häktas i samband med domen, eftersom hon anser att det finns risk att de avviker, hördes ett oroligt sorl bland åhörarna.

Försvarsadvokaterna hävdade i sina pläderingar samstämt att åtalet inte håller eftersom det, enligt dem, inte går att bevisa vem som gjort vad och än mindre att de handlat i samförstånd som åklagaren gör gällande.

– Åtalet för mord byggande på ett likgiltighetsuppsåt är att gå alldeles för långt. Det är ett oerhört snabbt förlopp och då finns det inte utrymme för samverkan och samförstånd, sade advokat Peter Lindqvist som försvarar den 19-åring som dömts för grov misshandel.

Misstanke om mened

Rättegången har blivit utdragen eftersom det under pågående förhandlingar tillkom två nya vittnen.

Det ena visade sig ha deltagit som åhörare under rättegångens första dag och avfärdades därför snabbt och riskerar nu åtal för mened.

Det andra vittnet har berättat att 19-åringen som dömts för misshandel av den döde 29-åringens kamrat i höstas ska ha erkänt för henne att han även deltagit i misshandeln av 29-åringen. Uppgifter som 19-åringens försvarare advokat Thomas Martinson anser vara betydelselösa.

– De saknar trovärdighet, säger han till TT.

Domen faller den 17 februari.

Lina Nydahl/TT