– Vi behöver tilltro och acceptans

Marcus, 18, tycker att staten har ett för stort kontrollbehov

NYHETER

Den svenska staten och EU presenterade nyligen sitt kolossalt avancerade GPS-system. Detta system ska användas till allt som kräver statlig kontroll, där staten i dag inte har heltäckande insyn.

Det ska även användas kommersiellt för färjetrafik, flygplansnavigering och övriga delområden som kräver kontroll.

Systemet ska användas av privatpersoner, som dagens GPS-system och likt dagens USA ska alla europeiska bilar bestyckas med en sändare.

Denna lilla sändare ska skicka ut signaler till någon databas som då registrerar var bilen är, alltså vilken sträcka den kör och exakt var på sträckan och bilens hastighet ska även registreras. På så vis ska databasen automatiskt kunna skicka ut böter för fortkörning och liknande trafikförseelser.

Detta är bara en av alla statliga kontrollmetoder.

Till exempel kommer det mejl jag använde för att skicka in den här artikeln att kunna sparas i 3 år. Detta för att staten, om nödvändigt, ska kunna kontrollera lagöverträdelser. Även alla SMS sparas.

Personligen tycker jag att det är en stark inskränkning i privatlivet, att ständigt bli bevakad så att lag och ordning följs. Du bli bevakad i ditt privatliv av en polisstat som är uppbyggd av folket – där makthavarna inte litar på folket. Sverige är ett arbetarland där arbetarna fått Sverige att rida i täten för övriga världen. Men sen makthavarna tog över och manipulerade sina väljare har dessa få människor lyckats ruinera det fina som Sverige byggt – tilltro och acceptans.

Kontentan måste bli att det är makthavarnas fel att befolkningen behöver bevakas, för att makten ska kunna beivra folkets snedsteg. Beivra lagar som kanske inte ens behövs, enligt folket.

Varför är inte Sverige det Sverige vi en gång var? Varför måste makten centraliseras och varför måste vi kontrolleras?

Många kanske tycker att det är bra att lag och ordning följs men faktum är att en chef som är pedantisk i sitt arbete inte blir på sin post särskilt länge.

Orden man måste använda är flexibilitet och anpassning.

Om då inte en noggrann chef kan styra ett företag på ett bra sätt, hur ska då det svenska folket kunna skapa ett bra land när de måste kolla över axeln hela tiden?

Vad tycker du?

Marcus Sandlund , Lunarsmeknamn: The_Puma