”Svenskar vill inte gifta sig”

Så skriver invandrare i breven hem

NYHETER

Sverige är fantastiskt, märkligt och förfärligt.

I boken "De nya Amerikabreven" skriver invandrare hem och berättar om sitt nya hemland.

Foto: KAI REHN
Kö, kö, kö Överallt ska det köas - det tycker Muhammed Muad är märkligt med Sverige. I hans bok "De nya Amerikabreven" finns fler saker som nya svenskar funderar över.

-Många talar om Guds paradis på jorden när de beskriver den svenska naturen, säger Muhammed Muad, som sammanställt boken.

Amerikabreven, som våra egna utvandrare skrev hem till släkten i Sverige är ett begrepp.

Uppskattar natur

Nu har Muhammed Muad samlat ihop brev postade i Sverige - från invandrare här till deras hemländer.

Han hoppas att boken ska leda till bättre förståelse mellan svenskar och invandrare.

Många av breven är naturlyriska:

"Dagg som lägger sig på gröna löv och sedan blåser bort av minsta lilla vindpust", skriver en person om den svenska hösten. Flera skriver om svårigheten att få arbete och om hur de tvingas gå på evighetslånga utbildningar och bo i ghetton.

"Märkligt folk"

-Många vänder sig mot fusk, mygel och utnyttjandet av de sociala trygghetssystemen, säger Muhammed Muad.

Men breven handlar också om oss som är födda här.

Said, en gång lärare i Libanon, skriver:

-För många av oss invandrare är Sverige ett märkligt land, som framförallt består av ett märkligt folk.

10 märkliga saker med Sverige

Svante Lidén