Är brottslingar verkligen ansvariga för sina brott?

Jonas, 20, vill se bättre vård på fängelserna

NYHETER

Varför har vi en stat? Den existerar för att vi har gått samman för att skydda oss själva gemensamt mot brott som begås av dem som inte vill leva efter de regler vi har satt upp för att leva i frid och frihet.

I en stat utan klara regler så är det den starke som slår den svage. Ingen ska med tvång och hot skapa sina egna regler.

Alla människor är individer som bär ansvar för sina egna handlingar. Jag har friheten att välja att stänga av väckarklockan på morgonen när jag ska till skolan och plugga.

Valet att inte plugga är då mitt, det är jag som sover under timmarna jag borde ha studerat och ingen annan än jag kan beskyllas för konsekvenserna när resultatet från provet kommer.

På samma sätt så har jag valet att begå ett brott mot en annan människa.

Vill jag kan jag gå in i en butik och stjäla eller ta någon annan människas egendom. Brottslingar gör det fullt medvetna om straffen. När de är medvetna om konsekvenserna så bör de också vara beredda att ta konsekvenserna om de skulle misslyckas med sitt uppsåt eller blir fasttagna och ställda inför rätta.

Bör då straffsatserna i Sverige höjas?

Nej, de är inte på något sätt för låga, men däremot så tillämpas de inte i den omfattning som de borde. När någon begår ett brott och är fullt medveten om vad han gör då bör denne även straffas som lagen föreskriver utan att någon omständighet kan förmildra det. Brott som misshandel och våldtäkter är en kränkning mot en annan individ som kan förstöra deras liv. Är det då inte rimligt att man tar ansvar för sina egna handlingar?

Givetvis är det rimligt. Straffen ska inte vara långa för att plåga eller för att ge någon typ av hämnd. De finns för att rehabilitering ska kunna ges. När man valt att stå och sparka på någon så de nästan dör är ett och ett halvt år i fängelse för lite för att kunna bryta det levnadssätt som man har. För att sluta begå brott och få en ny chans måste man rehabiliteras, nu kommer brottslingarna ut likadana som när de sattes in.

Det är synd – för även våldsverkare kan bestämma sig för att förändras.

Jonas Grafström , Lunarsmeknamn: Liberatce