KU:s flodvågs- utfrågningar inledda

NYHETER

De offentliga utfrågningarna om regeringens flodvågsinsats inleddes i riksdagens konstitutionsutskott (KU) på torsdagen.

Först ut var Ann-Louise Eksberg, generaldirektör på Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Hon hade kallats på begäran av den borgerliga oppositionen bland annat för att berätta om krisövningar som regering och myndigheter deltagit i.

Eksborg uppgav att en större övning med flera myndigheter inblandade hölls i september 2004. Scenariot var ett terroristhot med en smutsig bomb. Regeringskansliet deltog inte, vilket flera av de deltagande myndigheterna beklagade.

– Regeringskansliet är en viktig aktör. Det haltar om inte regeringskansliet tar del i övningen, sade Eksborg.

Hon vill dock inte säga att ett deltagande skulle haft betydelse för regeringens flodvågsinsats ett halvår senare. Eksborg ville bara uttala sig generellt om betydelsen av övningar.

– Det är viktigt att alla som ska agera är samövade.

Eksborg påpekade också att det viktiga är regeringskansliets deltagande i övningar, inte just regeringen, det vill säga ministrarna.

KU:s ordförande Göran Lennmarker ställde frågan om regeringen var tillräckligt förberedd på att klara av katastrofer när flodvågen inträffade.

Eksborg avstod dock från att försöka svara.

– Jag vet inte om det är en fråga som just jag ska svara på, sade hon.

Peter Wallberg/TT