Folkpartiet vill införa betyg i uppförande

Betyget ska ge föräldrar bättre koll på sina barn

NYHETER

Det är för dålig pli på eleverna i skolan tycker Folkpartiet.

För att komma åt skolk, stök och mobbning vill man därför införa ett nytt betyg – i ordning och uppförande.

Foto: andreas enbuske
Folkpartiledaren Lars Leijonborg.

– Ordningen blir sämre och sämre i skolan. Sverige har mer skolk, skadegörelse och grovt språkbruk än andra länder. Vi måste göra något, säger folkpartiledaren Lars Leijonborg.

Betyget ska bland annat påverkas av om eleven är på plats på lektionerna, har med sig böckerna och uppträder lugnt utan att störa sina klasskamrater.

Skriftligt omdöme

Betyget ska ge föräldrarna en indikation på hur deras barn uppför sig i skolan. Folkpartiet vill kalla betyget för ordningsomdöme.

–Det behöver bli ett bättre samarbete mellan skolan och hemmen. Vi vill inte återgå till en gammal disciplin – det handlar snarare om att skydda de svaga, i dag är det de bråkiga som hörs mest och tar tid från andra, säger Lars Leijonborg.

Han tror att det blir lättare för läraren att ge ett skriftligt omdöme än, som nu, meddela föräldrarna muntligen vid kvartsamtal.

Alliansen inte enig

Men den borgerliga alliansen är inte enig om förslaget.

Kristdemokraterna har under några år drivit ett liknande förslag. Moderaterna och Centern är dock emot betyget.

- Staten ska inte betygsätta barns personliga egenskaper, sociala kompetens eller själar, utan kunskap. Det som för en person är en livlig och elev är för nästa en bråkig elev. Det öppnar för godtycke, säger Sten Tolgfors, Moderaterna.

Inte i slutbetyget

Folkpartiet tycker inte att ordningsomdömet ska stå med i elevens slutbetyg. Det ska utformas lokalt på skolan och föras in på betyget.

Förslaget är en av nio punkter som Folkpartiet för fram för bättre ordning i skolan. Andra åtgärder är bland annat att flytta mobbare, bötfälla kommuner som struntar i mobbning och införa tydligare regler som gör det möjligt för lärare att bestraffa störande elever med avstängning, kvarsittning och skriftliga varningar.

I alliansens utbildningsgrupp sitter Jan Björklund (fp), Sten Tolgfors (m), Inger Davidson (kd) och Sofia Larsen (c).

Tidigare artiklar

Vad tycker du?

Karin Abrahamsson (karin.abrahamsson@ungtval.se)