”Ett idiotiskt förslag”

Krav på ordningsbetyg sågas av elevråd och pedagogisk expert

1 av 2 | Foto: per-olof sännås
Joni Lindgren ordförande för Sveriges elevråd.
NYHETER

Folkpartiets förslag om ett ordningsbetyg i skolan möts inte av gillande från Sveriges elevråd (Svea).

– Det skulle inte bygga på respekt utan på rädsla, säger Joni Lindgren, ordförande för Svea.

Ett ordninsgbetyg skulle antagligen göra att det blev lugnare i skolan, men inte på rätt sätt. Det säger Joni Lindgren:

– De vill göra läraren mer auktoritär och visa att det är skillnad mellan lärare och elever. Det är inte den sortens ordning vi vill ha.

– Vad som behövs är medbestämmande för eleverna och respekt.

Gammalt betyg

Betyg i ordning och uppförande har funnits i skolan förut. Det avskaffades 1969.

Mats Ekholm var tidigare Skolverkets generaldirektör. Nu är han professor i pedagogik vid Karlstad universitet.

– Redan på 1950-talet började man diskutera om det var så klokt att ha ett uppförandebetyg eftersom man hade det mest för att hota eleven till lydnad och man trodde inte att det var för individens bästa.

1969 hade de flesta skolorna avskaffat betyget.

Folkpartiets förslag förvånar Ekholm.

– Det var bra att vi blev av med eländet på 60-talet. Man blir förvånad över den historiska omedvetenhet som ligger bakom det här förslaget. Vi har mycket bättre instrument idag med individuell utvecklingsplan och samtal, säger Mats Ekholm.

Skolk och skadegörelse

Även Lars Leijonborg har fått betyg i ordning och uppförande.

– Jag hade det när jag gick i skolan. Jag tyckte det var ganska naturligt. Det finns helt klart ett samband mellan ordning och kunskap och Sverige ligger i botten vad det gäller ordning i skolan. Vi har mer skolk och skadegörelse än de flesta andra länder, säger Lars Leijonborg, som själv hade ett stort A i uppförande och ordning.

Joni Lindgren på Svea tror dock inte att betyg skulle råda bot på problemen i dag.

– Kommer man för sent till skolan beror inte det på att man inte har respekt för läraren, det beror på att man tycker att det är tråkigt, säger Joni.

Hon skulle hellre se att eleverna fick lov att ifrågasätta lärarna och få mer inflytande.

Mer makt

– Inflytande är en av de viktigaste faktorerna för att man ska må bra, säger hon.

Istället för ett betyg borde lärarna utbildas att lära ut på ett sätt som ligger närmare verkligheten för ungdomarna.

– Skolan ska vara en del av verkligheten, inte en helt annan verklighet, säger Joni Lindgren.

Läs mer

Tidigare artiklar

Karin Abrahamsson ([email protected])