”Brotten minskar med övervakning”

Justitieutskottets ordförande Johan Pehrson chattade om trygghet och terror

NYHETER
Foto: Jonas bilberg
Johan Pehrson (fp).

Liberal säger: Hej Johan. Hur liberalt tycker du att det är med kameraövervakning, spionera på ungdomar med SÄPO och att drogtesta i skolan?? Varför har fp blivit mindre liberalt??

   Johan Pehrson säger: Det bästa vore ju om det fanns poliser som kunde bevaka platser där många brott begås. En kamera som man vet om finns kränker inte integriteten men ökar tryggheten för människor som annars riskerar att utsättas för brott. Att drabbas av brott är en av de största sociala orättvisor som finns. Därför är det en viktigt liberal uppgift att öka människors verkliga och upplevda trygghet. Balansen mellan effektivitet och integritet är dock lika viktig som svår att dra.

micki säger: Min fråga gäller straffen i sverige. Alla man pratar om håller med om att strafflängden är på tok för kort för grova våldsbrott och mord. Kommer det någonsin komma ngn ändring? varför tar inte myndigheter tag i detta. Det är ju inte rätt att mördare går fria efter inte ens 5år!

   Johan Pehrson säger: Mord ger i regel livstidsstraff. Folkpartiet är överens med socialdemokraterna att det är domstolarna som ska bestämma om straffet ska tidsbestämmas. Det finns dock vissa brott där straffen måste skärpas, t ex grov kvinnofridskränkning.

HAX säger: Kommer en borgerlig regering att vara lika positiv till ett övervakningssamhälle som (s)?

   Johan Pehrson säger: En borgerlig regering kommer att se till att alla hemliga tvångsmedel omgärdas av kraftfulla rättssäkerhetsgarantier. Under en borgerlig regering kommer Sverige inte att få vara en fristad för grov organiserad brottslighet eller terroristanknutna personer.

Daniel Stromberg säger: Hej Johan, undrar om du verkligen tycker hotbilden mot Sverige är så stor att den kräver en så integritetskränkning som den nya Datalagringslagen skapar?

   Johan Pehrson säger: Ja, tyvärr. Dessa arkiveringsregler för datatrafiksfakturor får endast begäras ut av polis, om polis behöver detta för att bekämpa grova brott.

Daniel säger: Varför är folk rädda för övervakning, har man inget att dölja har man väl inget att oroa sig för?

   Johan Pehrson säger: Det är viktigt att vi hela tiden övervakar polis och andra myndigheter hur de sköter tillämpningen av tvångsmedel. Varje beslut om t ex telefonavlyssning måste vara behovs- ändamåls- och proportionalitetsprövat.

Simon säger: Tror du att skolan mår bättre av fler eller färre pekpinnar från politiker?

   Johan Pehrson säger: Skolan behöver ett tydligt ramverk. Tyvärr är det så att oordning, mobbning och våld är stora problem i dag.

Mats säger: Tycker du inte att övervakning bara skadar vanliga människor?, proffsen vet vad dom ska göra för att undivka att bli upptäckta

   Johan Pehrson säger: Det har visat sig att där kameraövervakning har använts har ofta brottsligheten minskat, men självklart är inte kameraövervakning en lösning på att det finns för få poliser utan endast ett komplement.

Tulla säger: Har ni någon plan att bekämpa den organiserade brottsligheten som växer för varje år?

   Johan Pehrson säger: Ja. Fp har lagt fram flera motioner i riksdagen för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Det handlar bla om att få infiltrera dessa organisationer, lättare förverka deras ekonomiska tillgångar samt att de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseorganisationer samordnas i ett nationellt underrättelsecentrum. Vi har många fler förslag.

grynis säger: hejsan, vad gör egentligen justitieutskottet?

   Johan Pehrson säger: Vi siftar lagar som gäller domstolar, polis, kriminalvård, åklagare med mera. Dessutom bestämmer vi vad som ska vara straffbart i Sverige samt vilka straff som ska användas, samt reglerna för polis får gripa och domstolar dömar. Dessutom bestämmer vi budget för rättsvårdande myndigheter.

JohanE säger: Hejsan. Vart står du i frågan om fildeling?

   Johan Pehrson säger: Jag är för laglig fildelning och mot olaglig. Det är viktigt att skydda den som har lagt ner tusentalstimmar på att skapa musik på samma sätt som vi skyddar den som har skapat en bil. Men det är viktigt att skivindustrin tänker om och möter den tekniska utvecklingen på ett smartare sätt.

Robert säger: varför har vi mer än dubbelt så hög brottslighet som t ex finland

   Johan Pehrson säger: Det är svårt att mäta brottslighet. Den anmälda brottsligheten är bara ett sätt att se antalet brott i ett samhälle. Tyvärr är det så att antalet brott som anmäls i Sverige kanske bara är en del av de brott som verkligen begås. Och då kan situationen trist nog vara ännu värre.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

Helena säger: hej johan, gillar du ditt jobb och hur går det`??? // helena

   Johan Pehrson säger: Jag tycker att uppdraget som lagstiftare är fantastiskt. Det är en stor förmån att få vara folkvald och medverka till att göra Sverige till ett ännu bättre land. Jag gillar att vara med att påverka.

   Johan Pehrson säger: Hej och tack. Till alla er som är inne på ungtval.se - det är fantastiskt roligt att engagera sig politiskt, och personligt utvecklande. Men framför allt är det väldigt viktigt för att skapa ett bra samhälle. Trevlig helg!

Moderator säger: Tack så mycket Johan Pehrson och tack alla ni som ställde frågor!