Diskussionsunderlag utbildning och skola

NYHETER

Utbildning och skola är den viktigaste politiska frågan för unga enligt Ungt vals enkät.

– Hur ska det bli en bra arbetsmiljö i skolan?

– Måste alla gå 12 år i skolan?

– Betyder en auktoriserad lärare att undervisningen blir bättre?

– Kunskaper eller betyg – vilket är viktigast?

– Hur ska mobbning hanteras?