Diskussionsunderlag fred och försvar

NYHETER

Freds- försvarsfrågor är det fjärde viktigaste politiska ämnesområdet för unga visar Ungt vals enkät.

– Går det att stoppa terrorism med krig?

– Är det rätt att Sverige skickar trupper till exempelvis Afghanistan för att bekämpa terrorismen?

– Kan du förstå självmordsbombare?

– Hur ska Sverige agera om det blir ett krig i Europa?

– Är det rätt med allmän värnplikt?