Diskussionsunderlag integration och flyktingar

NYHETER

Integrations- och flyktingfrågor är det sjätte viktigaste politiska ämnesområdet för unga enligt Ungt vals enkät.

– Vad är viktigast för att invandrare ska kunna komma in i det svenska samhället?

– Ska Sverige ta emot fler eller färre flyktingar och invandrare?

– Ska det vara krav på att kunna svenska för att få bli svensk medborgare?

– Hur skulle ni själva vilja bli behandlade om ni tvingades fly till ett främmande land?

– Varför har många invandrare svårt att få arbete?