Diskussionsunderlag jämställdhet

NYHETER

Jämställdhet är den sjunde viktigaste politiska frågan för unga visar Ungt vals enkät.

– Behandlas tjejer och killar lika?

– I dag kallar sig många feminister – gör det att ordet inte betyder något längre?

– Är det självklart att dela lika på föräldraledigheten?

– Hur kan en lärare eller chef medvetet jobba för att både tjejer och killar ska märkas lika mycket i arbetsgrupper?

– Ska tjejer kvoteras in på utbildningar där det är mest killar och tvärtom?