Diskussionsunderlag lag och ordning

NYHETER

Lag och ordning är den tionde viktigaste politiska frågan för unga enligt Ungt vals enkät.

– Vad är det viktigaste med straff?

– Varför har USA som har dödsstraff ändå så mycket grov kriminalitet?

– Skulle fler poliser betyda att du känner dig tryggare?

– Har ni själva blivit utsatta för brott?

– Har ni själva begått brott?