Katastrofberedskap på sjukhusen

Hit har de skadade förts

Foto: scnapix
Räddningspådraget på olycksplatsen var stort - runt 20 ambulanser var på plats.
NYHETER

De skadade från den svåra bussolyckan sprids ut mellan sjukhusen i Örebro, Västerås och Eskilstuna.

Sjukhusen har upprättat katastrofberedskap för att kunna ta emot patienterna.

Lars Thomasson, informatör vid katastrofcentralen vid Västerås sjukhus säger att sju personer har omkommit. Minst 41 är skadade och de har fördelats på sjukhusen i regionen.

Västerås sjukhus har tagit emot 11 skadade varav 1 svårt skadad.

Arboga har tagit emot 21 skadade.

Örebro sjukhus har tagit emot 12 skadade varav 2 är svårt skadade.

Sjukhuset i Eskilstuna har tagit emot 1 svårt skadad.

I bussen sitter fortfarande sju personer fastklämda.

– Vi har katastrofläge, vilket innebär att man tömmer platser för att kunna ta emot de skadade och ringer in läkare och vårdpersonal, säger Mats Björeman, ansvarig för katastrofledningscentralen vid sjukhuset.

En buss hämtade lätt skadade och oskadade vid olycksplatsen. De fördes till vårdcentralen i Arboga.

Lindrigt skadade kan åka hem i morgon

På fredagskvällen vårdades 15 skadade personer på Universitetssjukhuset i Örebro. Fyra av dem var allvarligt skadade.

– För en av dem är läget hotfullt, men inte livshotande. Operationen håller på att avslutas just nu, sade överläkare Mats Björeman till TT vid kvart i sex på kvällen.

Patienterna har frakturer, klämskador, krosskador och sår.

– Vi har ett par som har nyckelbensfrakturer. Det rör sig också om klämskador i armar och ben, säger Mats Björeman.

Han bedömer att de lindrigast skadade kan lämna sjukhuset under lördagen, förutsatt att de känner sig psykiskt tillräckligt starka.

Enligt Mats Björeman har sjukhusets arbete fungerat mycket bra.

– Vi hade inga pågående stora operationer och hade plats på intensivvårdsavdelningen. Vi kunde snabbt göra om organisationen efter den plan vi har.

Läs mer:

Nummer för anhöriga

Therese Holmberg, Mia Carron, Robert Triches, Johanna Melén, TT