Busspassagerare slarvar med bältet

NYHETER

Endast 20 procent av busspassagerare tar på sig bältet utan uppmaning från chauffören.

I olycksbussen fanns bälten, hur många som hade dem på sig är oklart.

- Olyckan utanför Arboga är en av de värsta i modern tid, konstaterar Svenska Bussbranschens Riksförbunds förbundsdirektör Jan-Erik Kjellberg.

Kjellberg konstaterar att det inte finns något säkrare sätt att färdas på vägarna än att åka buss.

- Skaderisken är åtta gånger större för bilister och 144 gånger större för mc-förare och mopedister. Det visar den officiella olycksstatistiken, säger han.

De flesta bussar som rullar på landets vägar saknar bälten för passagerarna. Men enligt uppgifter ska den olycksdrabbade bussen varit utrustad med säkerhetsbälten.

- I takt med att bussparken förnyas kommer allt fler bussar att vara försedda med säkerhetsbälten. Från branschen arbetar vi hårt för att passagerna ska använda de säkerhetsbälten som finns. Vi uppmanar bussbolagen att upplysa passagerna om att det är enligt lag finns en skyldighet att använda bältena, säger Kjellberg.

Få fastspända

En studie som presenterades i november visade på säkerhetsbrister i busstrafiken, bland annat var det allt för få passagerare som satt bältade under färden.

Studie visade att drygt hälften (63 procent) av de bussar som ingick i undersökningen var utrustade med bälten på samtliga platser. I genomsnitt satt 40 procent av passagerarna fastspända under färden i de bussar som var utrustade med bälten.

Moderna bussar

När busschauffören uppmanade passagerarna att sätta fast bältet hade drygt 70 procent av passagerarna bälte på, när det inte skedde någon anmodan i högtalaren eller då det bara fanns en skylt som upplyste om bälteskravet satt bara 20 procent av passagerarna med säkerhetsbältet på.

Säkerhetsstudien i november avslöjade också att bussar som kör i linjetrafik ofta höll för höga hastigheter. Det beror bland annat på allt för snäva turlistor.

Det finns drygt 12 000 bussar i trafik i Sverige. Den svenska bussflottan är relativt modern, hälften av bussarna har rullat högst fem år i trafiken. Enligt Bilprovningens uppgifter kör bussarna i snitt 7 500 mil om året.

TT