Fångar JO-anmälde sina ”plitar” när de inte fick nyårsmat

NYHETER

Fångarnas förtroenderåd på fängelset Hall har JO-anmält sina "plitar".

De intagna på A-huset ilsknade till på nyårsafton då deras mat blev utrensad eftersom avdelningens självförvaltning i köket lades ned.

Även den mat som de intagna kan köpa för egna pengar i fängelsets kiosk blev bortrensad. Anstaltschefen Per-Åke Palmqvist känner inte till JO-anmälningen men har sin uppfattning klar.

- Det handlar om att de intagna inte skött självförvaltningen av maten, oftast handlar det om att de gömmer narkotika i maten. Några av de intagna har väl blivit arga och anmält det.

JO har beslutat att lägga ned ärendet.

Kan fångarna få någon ersättning för den förlorade maten?

- Nej, det tror jag inte blir aktuellt. Men vi får titta på vad som hänt, säger Per-Åke Palmqvist.

Miranda Sigander