Kristdemokrater vill ha kommunal nannyakut

Maria Larsson: Jag tror alla känt behov av en ”supernanny”

NYHETER

Bråkar barnen?

Ring den kommunala "supernannyn".

Kristdemokraterna föreslår att samtliga kommuner i landet ska kunna erbjuda hjälpen.

– Jag tror att alla föräldrar någon gång känt behov av en "supernanny", säger Maria Larsson, kd:s vice partiordförande till aftonbladet.se.

Foto: Channel 4
Channel 4:s Supernanny - snart i din kommun

Kristdemokraterna har inspirerats av tv-program som "Nannyakuten", "Super Nanny" och svenska "Nannyjouren". Program där bestämda kvinnor kommer hem och hjälper föräldrar med bångstyriga barn.

– Vi tror att föräldrar har behov av råd och stöd i sitt föräldraskap. Vi vill återupprätta deras roll som viktiga personer och ge dem hjälp ända in i vardagsrummet, säger Maria Larsson.

Familjestationer

Idén med "supernannies" är en del i ett större förslag om att alla landets kommuner ska inrätta så kallade familjestationer. De ska fungera som en knutpunkt för familjer som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Och krisar det riktigt är det bara att ringa stationen och beställa hem en "supernanny".

– De ska kunna komma in i familjen och ge vägledning om hur konflikter löses. I Finland har man gjort liknande försök och där har det visat sig att om föräldrarna får stöd och vägledning så minskar depressioner bland barn och ungdomar.

Ska "supernannyn" ha någon särskild utbildning?

– Det viktigaste är att det blir personer som är lämpade för uppgiften, som har livserfarenhet i bagaget. Det kan vara lärare eller människor inom socialtjänsten. Det ska absolut inte bara vara kvinnor.

Har du själv känt behov av att ringa en "supernanny" någon gång?

– Ja, det har jag. Det tror jag att alla föräldrar har gjort.

Johanna Melén