Landsmamman Tarja Halonen sitter kvar

Slutresultatet 51,8–48,2 mot utmanaren Sauli Niinistö

Foto: REUTERS
Tarja Halonen firar segern i sälllskap med dottern Anna och maken Pentti Arajarvi.
NYHETER

HELSINGFORS

Finlands president heter Tarja Halonen i ytterligare sex år. Det stod klart på söndagskvällen efter en rafflande röstsammanräkning.

Foto: REUTERS
President Tarja Halonen gratuleras av utmanaren.

Inte förrän över 90 procent av rösterna i presidentvalets andra omgång räknats stod det klart att Halonen vunnit över utmanaren, den konservative kandidaten Sauli Niinistö som under röstsammanräkningen ökade sin styrka från drygt 46 till drygt 48 procent. Slutresultatet blev 51,8–48,2 i Halonens favör. Valdeltagandet uppgavs ligga på 77,2 procent, en bit under presidentvalet 2000 då det låg på drygt 80 procent men över det senaste riksdagsvalet 2003.

Rafflande

Sällan har ett val som från början sågs som en lätt promenad för den folkligt mycket populära Halonen slutat så rafflande.

Både Halonen och Niinistö såg skärrade ut medan de spänt följde sammanräkningen. Men till slut förklarade Niinistö att det ”nog var dags att gratulera” och därmed var saken klar och det inledande jublet på Niinistös valvaka tystnade tvärt.

Halonen förklarade efteråt att valet med hänsyn till det jämna resultatet varit en ”nyttig erfarenhet”.

Personval

Särskilt spännande blev redovisningen av de röster som avgavs under söndagen som starkt skiljde sig mot förhandsrösterna och gav Niinistö en stark majoritet. Men allteftersom sammanräkningen fortskred jämnade skillnaderna ut sig.

Det blev en spännande sammanräkning efter en spännande valkamp. Allteftersom veckorna mellan de båda valomgångarna fortskred framstod Halonen som alltmer pressad och förvånad. Pressad för att hon aldrig lyfte i opinionsmätningarna, förvånad, åtminstone i sina officiella uttalanden, över att valet, som normalt brukar beskrivas som personvalens personval, blev så politiskt.

Niinistö gjorde begreppen framtid och politik till sina och fick Halonen att framstå som ett på sin höjd hyfsat mellanspel mellan raden av politiska – manliga – politikerproffs.

Kontinuitet

Men Niinistös försök att mota in motståndaren i en vänsterfålla och locka till sig de många väljare som i första omgången givit sin röst till förlorare såsom statsministern, Centerns Matti Vanhanen, lyckades inte.

Uppenbarligen föredrog de finländska väljarna vänsterkandidaten Halonens landsmammaframtoning framför den något kantige och mer kylige Niinistö.

Halonen som i sin kampanj betonat rollen som ”Hela Finlands president” har haft extremt goda popularitetssiffror under sin första ämbetsperiod. Hon får nu troligen ställa in sig på att sträcka ut handen ännu något mer för att hennes valmotto ska hålla.

Förloraren Niinistö var mycket samlad efter det att valresultatet klarnade. Den konservative politikern återgår nu troligen tillbaka till sin tjänst som biträdande generaldirektör vid Europeiska investeringsbanken i Luxemburg.

Statsminister Göran Persson var snabb att gratulera Tarja Halonen. I en skriftlig kommentar på söndagskvällen sade Persson:

”Valresultatet bör inte bara ses som ett uttryck för att det finländska folket röstat för en progressiv politik, det innebär även kontinuitet för den finländska politiken.”

Jan Winter/TT