4 000 dör på sjukhus - i onödan

Felbehandlingar är orsaken - nu ska ny sajt öka säkerheten

NYHETER

Onödiga dödsfall i vården kan vara så många som 4 000 varje år i Sverige.

Feldiagnoser och felbehandlingar som leder till döden är inte ovanliga.

En portal på nätet där patienter kan jämföra kvaliteten på de olika sjukhusens vård kan bli ett sätt att få säkrar vård.

Sårinfektioner som uppstår på grund av dålig hygien är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall på sjukhus.

Missförstånd om behandling, fallolyckor, förväxling av blodpåsar och läkemedel är andra.

Och de dör inte av den sjukdom de vårdas för utan av onödiga misstag.

Patientsäkerheten sämre än man trott

Hittills har man inte gjort någon noggrann kartläggning av hur många som dör i onödan i vården i Sverige.

Men det har man gjort i USA och där är det 98 000 varje år.

Om man gör ett överslag på de amerikanska dödstalen motsvarar det omkring 4 000 i Sverige.

Nu vill Socialstyrelsen ta reda på hur det ligger till här och sätta in insatser för att göra vården säkrare.

Man har redan gjort undersökningar i mindre skala på en del ställen i Sverige.

De har visat att läget på vissa sjukhus i Sverige är värre än man trott, enligt Kjell Asplund, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Det skriver Svenska Dagbladet på måndagen.

Portal för säkerhet

I USA pågår sedan ett år en kampanj för att förbättra säkerheten på sjukhusen.

Nu vill Socialstyrelsen starta en rad insatser för att förbättra patientsäkerheten.

En av dem kan vara att starta en portal på nätet där man kan jämföra de olika sjukhusens kvalitetsarbete. Sådana portaler finns redan både i Danmark och i Storbritannien.

Simone Söderhjelm