Rekryterare: Störningen är dubbelt så vanlig bland chefer

Foto: BBC
Självupptagen chef David Brent i ”The Office” – en chef med drag av psykopatisk störning.
NYHETER

Din chef kan vara psykopat.

Och då finns det bara en sak att göra – byta jobb.

- Du kan aldrig vinna, säger experten Lars-Olof Tunbrå.

Begreppet psykopat kanske främst förknippas med kriminella män i Kumlabunkern eller sadistiska mördare i Hollywoodfilmer.

Men faktum är att personer med störningen finns överallt. I arbetslivet söker de sig inte sällan till chefspositioner.

"Dubbelt så vanligt"

- Vi managementkonsulter brukar säga att psykopati är dubbelt så vanligt bland chefer jämfört med befolkningen i övrigt, säger Lars-Olof Tunbrå som skrivit boken "Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga".

En sådan chef kan göra livet till ett helvete för sina anställda. Frånvaron av skuldkänslor, oviljan att erkänna egna misstag och konstant ljugande kan sätta ett helt företag i gungning genom interna bråk och sjukskrivningar.

Ingen vet hur många psykopatchefer det finns i Sverige i dag. Psykologen Paul Babiak gjorde en mindre studie där han under-

sökte ett femtiotal engelska toppchefer. Resultatet

var obehagligt - åtta

procent av cheferna kun-

de klassas som psykopater.

Får träffa en psykolog

- Underlaget är för litet för att man ska kunna dra några generella slutsatser, men resultatet är ändå skrämmande, säger Lars-Olof Tunbrå.

Du jobbar som rekryterare. Hur gör du och dina kollegor för att sortera bort psykopater?

- Vi tar alltid referenser och låter de sökande träffa en psykolog som är van att bedöma chefer. Då är möjligheten stor att utestänga psykopaterna.

Alltför pratsam och överdriver ofta – då ska du bli misstänksam

Här är fler jobbartiklar:

Andreas Utterström