– Jag gillar inte den person jag blir när jag är berusad

Christian, 19, om varför han valde ett liv utan alkohol

NYHETER

Enligt mig finns det en mängd olika anledningar till att bli nykterist, och många av dem spelade roll när jag gjorde det valet.

Personligen har jag aldrig gillat vare sig smaken eller lukten av alkohol. Jag gillar inte heller den person jag blivit när jag varit berusad och inte heller känslan av att inte ha full kontroll över mig själv.

Likaså gillar jag ofta inte den förändring alkohol kan ha på andra människor, speciellt de i ens närhet.

Andra saker som påverkat mitt beslut är de skador alkoholen innebär - exempelvis psykiska och fysiska skador på själva människan, sociala skador, och indirekta skador i form av bland annat misshandel och trafikolyckor. Dessa skador kostar sedan samhället en oerhört stor mängd pengar, men inte bara det utan det kostar även samhället på fler sätt.

Detta gör sig främst gällande i U-länder när alkohol leder till passivisering och därmed begränsar ett samhälles utveckling.

Alla dessa anledningar leder sedan till viljan att slå vakt om drogpolitiken, för att minska skadorna alkoholen innebär och hjälpa människor slippa leva i ett beroende, som ett led i att förbättra det samhälle vi lever i och skapa en bättre värld för oss människor.

Vad tycker du?

Christian Ranevi , Lunarsmeknamn: Ranevi