Dagens namn: Ursula, Yrsa
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Vad är jihad?

    I dagens islamskola ska vi med hjälp av Jan Hjärpe, professor i islamologi, titta närmare på jihad.

    Vad betyder egentligen ordet? Vilka uttryck tar sig jihad? Svaren på dessa frågor får du i fjärde delen av Aftonbladets islamskola.

Symbolen för Koranen.   Symbolen för Koranen.

- Själva ordet betyder "strävan". I Koranen används det om sådana som "strävar på Guds väg", och i en del fall syftar det då på dem som strider mot de fiender som anföll Medina och det tidiga muslimska samhället där. I islamisk rättstradition blir det termen för "det rättfärdiga kriget", till skillnad från otillåtna krig.

- I islamisk mystik (sufismen) används ordet främst om "den andliga kampen", hur människan ska och kan närma sig Gud.

Var pågår jihad?

- För sufin (mystikern) pågår jihad i den egna själen, för jihadisten (den radikale islamisten) är det en global strid, också med militära medel - och i värsta fall med terror - för det som han ser som sann islam. För den muslimske demokraten är det kampen för demokrati i det egna landet.

Hur går jihad till?

- För mystikerns inre kamp är det genom andliga övningar, böner, meditation, ibland med hjälp av musik och rörelser.

- För militär jihad, krig, så finns det i rättstraditionen vissa begränsningar för vad som är tillåtet och otillåtet.

För den radikale nutide jihadisten tycks det inte finnas gränser i realiteten, även om man ibland nämner dem i propagandan.

Varför finns jihad?

- Ordet är användbart när man vill legitimera det man faktiskt gör. Militant jihad har blivit mer aktuell under senare tid genom den allt större frustration som finns i den muslimska världen över att man känner sig marginaliserad och i underläge, och att muslimer missaktas eller förtrycks till följd av krig och ockupation.

- Det är särskilt unga som lätt identifierar sig med det förtryck man ser och reagerar radikalt. Och då finns ordet jihad till hands som en term för legitimt våld.

Vem eller vilka är jihad riktat mot?

- Man riktar våldet mot sådana man ser som islams fiender. De som mest blir offer för våldet är andra muslimer. De radikala jihadisterna gör "takfir": förklarar att de muslimer som inte ställer upp på deras sida är hycklare (munafiqun) och otrogna (kuffar). Vi har sett detta i Algeriet och i Irak: de allra allra flesta som fallit offer för jihadisterna är muslimer.

Hur långt kommer våldsvågen som nu pågår att gå?

- Svårt att säga. Extremgrupper av olika färg använder sig av krisen för att få till stånd en konflikt mellan den muslimska världen och Europas icke-muslimska befolkningar. Jag tror att krisen blir långvarig. Den är redan värre än vad Rushdieaffären var, och den varade i tio år.

Anders Haraldsson

Rörelser inom islam

Louis Farrakhan.   Louis Farrakhan.

Sufism: Islams mystiska ådra med sökandet efter personlig kontakt med Gud. Hade sin höjdpunkt på 1100- och 1200-talen.

Wahhabism: Fundamentalistisk rörelse som vänder sig mot allt modernt kulturellt inflytande från yttervärlden.

Salafism: Lär ut och praktiserar en form av islam som baseras på Koranen och sunnahn (profetiorna). Anser att religionen så som den uppstod är den enda rätta och därför behövs ingen omtolkning av texterna.

Nation of islam: En religiös och politisk organisation grundad i USA 1930 av Wallace Fard Muhammad. Leds i dag av Louis Farrakhan och har haft Malcolm X som medlem. Ser alla vita som jävlar och svarta som gudar. Förespråkar frånvaro av droger, alkohol, tobak och promiskuitet. Vill skapa en muslimsk nation bara för svarta.

Tidigare:

Får hedersmord stöd av islam? Frågor och svar om islamsk kvinnosyn

Fredlig protest i Stockholm

Varför skulle de inte vara arga?

Här räddas svenskarna Flygplan beredda att hämta hem alla från Mellanöstern

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet