Så funkar regeringen

Foto: urban andersson
NYHETER

Här är Sveriges regering.

Den bildades av statsminister Göran Persson efter förra valet 2002.

11 män och 11 kvinnor bestämmer vilka frågor som är viktigast och ser till att riksdagens beslut genomförs.

Den nuvarande regeringen är en enpartiregering som består av socialdemokrater. Men en regering kan också vara sammansatt av representanter för flera partier, då kallas det koalitionsregering.

Socialdemokraterna har inte egen majoritet i riksdagen – de har 144 av 349 platser – men med stöd av vänsterpartiet och miljöpartiet har de bildat en minoritetsregering.

Regeringens uppgifter är att:

styra landet

sköta utrikespolitiken

tillsätta utredningar om reformer

lämna förslag till riksdagen

verkställa riksdagens beslut

Parlamentarism

Regeringen är parlamentariskt ansvarig inför riksdagen. Det betyder att riksdagen måste tolerera regeringen. Om regeringen inte får igenom sina viktigare förslag i riksdagen måste den avgå. I sin relation till riksdagen får regeringen inte ha en majoritet emot sig i viktigare frågor. Ett viktigt maktinstrument för regeringen gentemot riksdagen är att den kan utlysa extra val av riksdagen under löpande mandatperiod.

Departementen

Till sin hjälp har regeringen statsrådsberedningen och 10 departement som förbereder regeringsärendena. Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.

Statsministern är den som ytterst har ansvaret för politiken.

Statsråd, ministrar och departement

Läs mer

Karin Abrahamsson (karin.abrahamsson@ungtval.se)