Så funkar riksdagen

349 representanter för folket stiftar lagar och bestämmer skatter

Foto: björn elgstrand
NYHETER

349 män och kvinnor har makten att bestämma över Sverige.

Vill du bli en av dem?

Gå med i ett parti och se till att bli invald i riksdagen.

Riksdagen består av 349 ledamöter från olika politiska partier. Deras viktigaste uppgifter är att stifta lagar och bestämma om skatter, reformer och statens finanser.

Alla får komma in

Riksdagen samlas i kammaren för att diskutera och ta beslut.

Mötena är oftast öppna för allmänheten och allt som sägs skrivs ned. Talmannen leder diskussionen.

Riksdagsledamöterna sitter också med i olika utskott som är inriktade på olika ämnen. Det finns 16 utskott. Förslag på lagändringar från regering och riksdag ska förberedas och diskuteras i utskotten innan de tas upp i kammaren. Utskotten har möte två gånger i veckan.

Politiska vildar

I förra valet röstade var fjärde svensk i riksdagsvalet. Socialdemokraterna fick flest röster. Det gav dem 144 platser i riksdagen.

En politiker kan sitta i riksdagen även om hon inte tillhör ett parti. Ett exempel är Gudrun Schyman som har hoppat av det parti hon valdes in för. Hon kallas för politisk vilde.

Riksdagen tar besluten och regeringen ska se till att de genomförs. Så kan man kort sammanfatta riksdagens och regeringens uppgifter.

Riksdagen ska också kontrollera att regeringen gör sitt jobb. Riksrevisionen som lyder under riksdagen ska granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

Så tar riksdagen sina beslut

Visste du att?

Valdeltagandet sjunker

Samisk kultur skyddas av egen myndighet

Talmannen

Läs mer

Karin Abrahamsson ([email protected])