Så funkar län och landsting

Samma område – olika uppgifter

NYHETER

Brutit benet? Ajaj.

Då behöver du få hjälp av en läkare eller någon annan inom landstinget.

Foto: björn thuresson

När du letar efter en läkare i telefonkatalogen söker du under din kommun – men ansvaret för vården är indelad i större områden som kallas landsting.

Det finns 21 län i Sverige och i varje län finns en landshövding som är chef för länsstyrelsen som lyder direkt under regeringen. Staden där landshövdingen bor kallas residensstad.

Har hand om trafik och sjukvård

I varje län finns också ett landsting. Landstinget är oftast samma område som länet men styrs på ett annat sätt och har andra uppgifter.

Landstingen brukar ha hand om sjukvården och trafiken i länet.

Landstingets ”riksdag”, landstingsfullmäktige, väljs av invånarna i länet. För att komma in i landstingsfullmäktige måste ett parti få minst 3 procent av alla röster. Länsstyrelsen utses av landstinget.

Regioner ersätter landstingen

På två ställen i Sverige finns regioner i stället för landsting. Det är Västra Götalandsregionen och Region Skåne. De styrs av en regionfullmäktige.

Om man bor i Skåne eller Västra Götaland väljer man i regionvalet istället för landstingsvalet.

Regionerna har samma uppgifter och ansvarsområden som landstingen, de har även tagit över en del av länsstyrelsens uppgifter, till exempel kulturfrågor.

Landstinget ansvarar för

Visste du att?

Länen har ansvar för

Läs mer

Karin Abrahamsson ([email protected])