Så funkar kommunerna

Foto: katrin jakobsen
Dagis och skolor är båda kommunens ansvar.
NYHETER

Sveriges kommuner är väldigt olika – från minstingen Bjurholm med 2 600 invånare till bjässen Stockholm med 760 000.

Men trots skillnaderna har alla kommuner samma ansvar.

Skolan och barnomsorgen är två av dem.

De som bestämmer i en kommun kallas kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens ”riksdag”, där folkvalda representanter för de olika partierna finns representerade.

Samlas en gång i månaden

Ledamöterna utses vid kommunalvalen vart fjärde år, då alla som har rösträtt i kommunen väljer mellan olika partier. De flesta partier är desamma som riksdagspartierna, men i en del kommuner finns också andra partier.

Fullmäktige samlas vanligen en gång per månad. Anslag om mötet måste sättas upp en vecka i förväg och vem som helst får komma till mötet och lyssna.

Mest skatt till kommunen

Största delen av det man betalar i skatt går till kommunen. Kommunerna får ungefär 60 procent av sina inkomster från kommunalskatten, cirka 15 procent utgörs av bidrag från staten.

Antalet kommuner är inte konstant, ibland slås de ihop eller går isär. Just nu diskuteras en samman- slagning av Umeå, Nordmaling, Vännäs och Bjurholms kommuner, men något beslut är inte taget.

Kommunen har ansvar för:

Visste du att?

Läs mer

Karin Abrahamsson ([email protected])