Vem bestämmer vad?

Så styrs Sverige – från liten ort till storstad

NYHETER

Sverige är uppdelat i mindre delar, både politiskt och geografiskt.

Kommunerna, länen och landstingen har betydelse för hur Sverige styrs – men det har inte landskapen.

Foto: scanpix

När vi röstar i valet vart fjärde år ska vi välja till kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och till riksdagen.

I kommunerna beslutas om skola, barnomsorg, vad som byggs i en ort, idrottsplatser och bibliotek, hemvård för äldre, socialhjälp, miljö- och hälsoskyddsarbete.

Landstingen tar hand om frågor som är för stora och dyra för kommunerna. De ansvarar bland annat för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, folk- tandvård, vårdutbildning och kultur. På ett par ställen i landet finns så kallade regioner istället för landsting.

Kungen har ingen politisk makt

Riksdagen har som främsta uppgift att stifta nya lagar, ta beslut om skatter, reformer och statens budget. Den högste politiske ledaren för Sverige är statsminister Göran Persson men landets högste representant och statschef är kung Carl XVI Gustav. Kungen har ingen reell makt men ska hållas informerad om landets angelägenheter.

Läs mer

Karin Abrahamsson ([email protected])