Misstänkt fall av galna kosjukan förbryllar

NYHETER

En tolvårig svensk ko som misstänks ha drabbats av den fruktade galna kosjukan, BSE, förbryllar veterinärerna.

Så gamla kor får vanligen inte smittan, och inga andra djur verkar vara drabbade.

Det var vid en rutinkontroll av en avlivad ko hos Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, tecken på BSE-smitta upptäcktes. En gård i Västmanland spärrades av i väntan på kompletterande testresultat.

Sedan 2001 testas alla självdöda och avlivade kor för BSE. Hittills har inte fler än tio misstänkta BSE-fall hittats – och hittills har alla alltså varit falsklarm.

Förvånar experterna

Kon som nu undersöks var tolv år gammal, och det förvånar de svenska BSE-experterna.

Vanligen smittas kor under sitt första levnadsår, och sedan tar det mellan tre och åtta år innan de insjuknar.

– Det är ett frågetecken, säger Ivar Vågsholm på SVA. Kon borde vara för gammal för BSE.

Robert ter Horst på Jordbruksverket säger till Aftonbladet att den sjuka kon inte uppvisade de klassiska symtomen på BSE – till exempel ostadig gång, lågt hållet huvud, förvirring – utan bara hade svårt att resa sig. Däremot visade det första testet tydligare tecken på BSE än de tidigare misstänkta fallen i Sverige. Proverna kontrolleras nu vid EU:s referenslaboratorium i Storbritannien.

Smittas via fodret

Kor kan smittas med BSE via fodret, om det innehåller kadaverrester från sjuka kor. Ett förbud mot kadaver i fodret kom 1986, och det har successivt skärpts sedan dess. 2001 blev det totalförbjudet att utfodra kor med foder som innehåller kokadaver. Jordbruksverket gör kontroller för att se att förbudet efterlevs.

Robert ter Horst säger att Jordbruksverket inte hittat något misstänkt i övrigt på den aktuella gården. Kan det då röra sig om ett isolerat fall av spontan BSE, utan koppling till djurfoder?

Det vet man naturligtvis inte än, men det finns indikationer på att nötkreatur kan drabbas spontant, berättar Robert ter Horst. Enstaka sådana fall har påträffats tidigare i Italien och Finland – det rörde sig även då om ovanligt gamla kor med BSE-symtom i för övrigt friska djurbesättningar.

Dödlig sjukdom

BSE-smittat kött kan ge den dödliga Creutzfeldt-Jacobs sjukdom hos människor, och ett utbrott i Storbritannien i början av 90-talet skapade stor oro hos konsumenter i Europa.

Men även om kon som undersöks nu skulle visa sig ha haft BSE finns ingen anledning att känna oro för att äta nötkött, säger Robert ter Horst. Sedan länge avlägsnas de delar av kon som kan ge smitta i samband med slakten.

Daniel Wiklander