Jag vägrar kalla mig för feminist!

Saga, 20, tycker att individens rätt står över kollektivets

NYHETER

Feminist? Javisst. Det är som en oskriven lag att alla politiker – oavsett ifall det är statsminister Persson eller lokalpolitikern Lisa självklart kallar sig feminist.

Begreppet feminist är urvattnat oerhört generaliserande. Jag råkar vara tjej, och jag trivs med det. Jag känner mig inte förtryckt, men tydligen så är jag det enligt feministerna. Jag tycker att individens rätt står över kollektivets. Att individens rätt att tolka står över kollektivet att göra det samma. Feministerna kan tydligen dock prata för mig, då de jämt pratar om tjejer som grupp.

Feminismen har fått sitt genombrott i Sverige, alltifrån kvotering i bolagsstyrelser till “individuell” föräldraförsäkring diskuteras mer och mer öppet. Feministerna höjer sina röster och talar om det patriarkala förtrycket, att kvinnan är förtryckt just för att hon är kvinna och att detta märks överallt; både på arbetet och hemma.

Feministerna får uppmärksamhet – inte minst medialt och de feministiska slagorden syns alltjämt i kvällstidningarnas reportage.

Framsteg, enligt feministerna. Förtryck, enligt mig.

Förtryck för att vissa helt plötsligt basunerar ut att alla tjejer är förtryckta, att de säger sig veta hur jag känner mig. Sorry, vänsterradikala feminister, det gör jag bäst själv.

Feminister idag, från vänster till höger förespråkar mer och mer kvotering, oavsett om man säger det rakt ut eller om man gör det indirekt. Kvotering sätter emot en tro på individens egen kraft, på individens vilja att nå fram.

Som tjej, och dessutom mörkhyad så ryser jag bara av tanken av hur mycket kvoterad jag skulle bli om kvotering skulle vara mer utbrett än vad det redan är idag.

Kvotering leder till fördomar och att de som kvoteras kommer att ses som en svagare grupp av individer – är det vad feministerna egentligen vill?

Ett jämställt samhälle handlar om lika villkor – inte kollektiv skuld eller generaliseringar.

Det är just därför jag vägrar kalla mig för feminist.

Saga Rosén , Lunarnick: SockerSaga