Jämställdhet existerar inte

David, 25, tror att män och kvinnor tänker på olika sätt

NYHETER

Alldeles för ofta figurerar olika framstående könsmaktsmotståndare i media och beklagar sig över den hierarki vi påstås ha i Sverige. Ämnet verkar föra män och kvinnor samman, eftersom vi nu helt plötsligt har nationella storpolitiker som bekänner sig till den feministiska tron.

Jag kallar det för tro, eftersom det inte finns några självklara fakta inom dessa områden. Man kan aldrig säga att män och kvinnor är precis lika bra på allt, och därmed alltid är värda samma lön.

Man kan anse det, man kan tro det, men det är ganska svårt att styrka detta med hjälp av fakta, eftersom det finns olika åsikter beträffande vad som är lönsamt och så vidare. Vad det handlar om blir, med detta i åtanke, en ganska tydlig form av populism.

Populisterna ser naturligtvis detta som en gyllene chans. Annars vore de ju faktiskt inte populister.

Gudrun Schyman är en typisk populist, som säger sådant som "låter bra", utan att för den skullen kunna styrka det med sådana petitesser som fakta. Man slår bara helt enkelt på att alla är lika, oavsett kön.

Vad man lätt glömmer är dock det att människor inte ÄR lika. Män och kvinnor tänker faktiskt ganska olika, och reagerar på olika saker.

Således är vi också bra på olika saker. Män är exempelvis i regel överlägsna rent fysiskt. Kvinnor har bättre vårdande egenskaper än män, och så vidare, det finns många exempel på detta, och alla är väl medvetna om dessa.

Är det inte då också fullt tänkbart att olika egenskaper lämpar sig olika bra för olika yrken? Självklart är detta fallet.

Om de kvinnoyrken som finns är orättvist underbetalda, ställt i relation till de pengar de drar in, eller den vinst som finns med yrket i övrigt, så ska detta naturligtvis justeras. Denna diskussion saknas dock helt, alla bara paraderar vidare med diverse floskelbanderoller, som aldrig kommer att ta oss någonstans.

David Björnfot , Lunarnamn: Thursday