Så sprids influensan

Smittade flyttfåglar på väg mot Sverige

NYHETER

De döda viggarna bar troligen med sig smittan från Ryssland.

Om ett par veckor invaderas Sverige av hundratusentals nya flyttfåglar – varav många har passerat genom områden med smitta.

Fågelinfluensan kom tidigare än beräknat till Sverige. Prognosen var att den skulle komma tillsammans med den stora vågen av flyttfåglar som börjar komma i mars.

– Men efter spridningen inom EU har vi förstått att det även kunde komma tidigare till oss. Därför har vi haft beredskap för det, säger Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.

Förbereder masstest

På Ottenby fågelstation på Öland förbereder man sig nu för att fånga in och testa tusentals flyttfåglar. Det är sannolikt att åtminstone den milda varianten av H5N1 kommer att dyka upp vid dessa provtagningar.

Målet för Leif Denneberg och hans kollegor är att undvika att vilda fåglar smittar tamfåglar.

Det är också skälet till de stora säkerhetsåtgärderna kring Oskarshamn.

– Vi får kanske acceptera att vi kommer att ha smittan till och från på vilda fåglar, säger han.

STOR GRAFIK:

Eva Buskas