Så ska de stoppa smittan

Krisledning från underjordisk bunker - kusten finkammas

Foto: kai rehn
Fortfarande i natt pågick planeringen i ledningsbunkern. Bland deltagarna finns Jörgen Where från länsstyrelsen och Håkan Henriksson, Jordbruksverket.
NYHETER

OSKARSHAMN

Från kärnkraftverkets krisbunker långt under jord leds kampen mot fågelsmittan.

- Detta är unikt för Sverige, vi har aldrig tidigare varit i en liknande situation, säger Håkan Henriksson, veterinärchef på Jordbruksverket.

heltäckande skyddskläder All personal som deltar i insamlingen av döda eller sjuka fåglar runt Oskarshamn måste bära heltäckande skyddskläder, andningsskydd och ansiktsmask. Skarven mellan overall och handskar respektive stövlar täcks med tejp. Mannen på bilden samlade in döda fåglar på Rügens stränder, men svensk personal har motsvarande utrustning.

Jakten på döda fåglar går nu in i ett intensivt skede. Klockan 23 i går kväll kom rapporten att 15 döda fåglar, bland annat en svan, några gräsänder och ett antal skarvar tagits om hand. Samtliga kommer att skickas direkt med bud till SVA i Uppsala för analys.

Letar i varje vik

I dag på morgonen ansluter tio hemvärnsmän för att tillsammans med Kustbevakningen fortsätta att finkamma det inre skyddsområdet, 3 km i radie runt kärnkraftverket.

- Sökandet sker från sjösidan eftersom det är så gott som omöjligt att nå hela kustlinjen via land. Vi går in i varje liten vik och letar minutiöst, ambitionen är att hitta varje död fågel, säger Håkan Henriksson.

Operationen är inte bara en kamp mot tiden utan också mot det hotande snöovädret.

- Täcks området av snö blir det närmast omöjligt att upptäcka fåglarna, i vart fall inne på land, säger Henriksson.

Under gårdagen påbörjades också arbetet med att besöka alla gårdar och hushåll med höns eller andra tamfåglar inom skyddszonen och det yttre övervakningsområdet.

"Stäng in alla fåglar"

Håkan Henriksson:

- Våra veterinärer, just nu sju i arbete, upplyser om skyddsåtgärder, att alla fåglar ska hållas instängda och under tak samt att ägarna bör byta skor när de varit inne hos sina djur. Provtagning i ett antal besättningar kommer också att ske de närmaste dagarna. Det handlar om blod och träckprover som sedan skickas till SVA för analys.

Hur länge räknar ni med att insatsen ska pågå?

- Cirka två veckor. Under den tiden bör vi ha kammat igenom hela kuststräckan och kontrollerat alla fjäderfäbesättningar.

I ledningsbunkern finns representanter från Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Kalmar, hemvärnet, försvarsmakten samt kärnkraftverkets egen kriskompetens.

Vad är det viktigaste målet just nu?

- Att till varje pris hindra att smittan sprids från vildfåglar till tamfågelbesättningar. Därför är det av yttersta vikt att restriktioner följs och att skyddsåtgärder sätts in utan dröjsmål.

Ebba von Essen