Svenskar förbjuds adoptera

NYHETER
Fallet Freddie avskräcker.

Treårige Freddies död får nu allvarliga konsekvenser för blivande adoptivföräldrar i Sverige.

- Vi kommer tillfälligt att stoppa alla svenska ansökningar om adoption, säger Rostislav Zalesky, chef för den tjeckiska myndigheten för barns internationella rättigheter till lokal-tv i Småland.

Från svenskt håll ska man nu bistå de tjeckiska myndigheterna med så mycket information som möjligt i hopp om att få ett snabbt slut på adoptionsstoppet.

Tidigare artiklar:

Aftonbladet