Beredskapen - län för län

NYHETER

1. Hur många extra vårdplatser kan ni få fram?

2. Hur många patienter finns det beredskap för?

3. Var ska de vårdas?

Stockholms län

1. 600–900.

2. Totalt 250 000.

3. De som inte kan vårdas i hemmet får vända sig till olika febermottagningar. Dessa upprättas troligen vid närakuterna enligt den modell som användes efter tsunamin.

Östergötland

1. 200–400.

2. 1 280 varje dygn. Totalt 76 800 på två månader.

3. På speciella febermottagningar. De tre sjukhusen i Linköping, Motala och Norrköping ställs om för att kunna vårda influensasjuka.

Kalmar län

1. 125

2. 752 per dygn

3. På febermottagningar i Oskarshamn och Västervik. Sjukhuset i Kalmar reserverar infektionskliniken för influensasjuka.

Kronoberg

1. 150–200

2. 576 per dygn.

3. På infektionsmottagningen i Växjö i första hand. Akuten i Ljungby i andra hand.

Sörmlands län

1. 125 per dygn.

2. 800 beasök per dag.

3. De först sjuka vårdas på infektionskliniken, därefter på specialavdelningar ute på sjukhusen och därnäst till influensamottagningar, men det är inte klart exakt vilka det blir.

Gotlands län

1. 35 vårdplatser per dygn.

2. 190 besök per dag.

3. På infektionsavdelningen på Visby lasarett, därnäst på sjukhusets influensaavdelningar och till sist på vårdcentralernas influensamottagningar.

Skåne län

1. 1 000 vårdplatser, lokaler som normalt inte används kommer att utnyttjas.

2. 50 000 per vecka.

3. Inte klart ännu.

V. Götaland

1. Runt 750, 1 500 om pandemin blir svår.

2. Runt 200 000.

3. Särskilda febermottagningar inom primärvården.

Värmland

1. Drygt 800.

2. 15000.

3. I första hand på de fem sjukhusen i Värmland.

Örebro län

1. 250-800, vården måste omstruktureras.

2. 20 000-45 000 personer.

3. Ordinarie mottagningar.

Västmanland

1. Drygt 800.

2. 10–15 000.

3. I första hand infektionskliniken i Västerås, sedan ordinarie sjukhusen.

Blekinge

1. 75, 150 vid toppbelastning.

2. 400 per dag.

3. På vårdcentralernas särskilda mottagningar.

Halland

1. Drygt 800.

2. Cirka 15 000.

3. Under diskussion, inte bestämt.

Uppsala

1. 300–840 extra vårdplatser, vilket blir 2–6 vårdavdelningar

2. 18 600–46 500.

3. På vårdcentralernas särskilda febermottagningar. I övrigt är det Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett som gäller.

Jönköping

1. 100–150.

2. Ingen säker uppgift men 82 500 personer beräknas kunna insjukna.

3. På alla tre sjukhus. Infektionskliniken med 25 vårdplatser i Jönköping kommer att spela en viktig roll.

Gävleborg

1. Omkring 200 på de tre sjukhusen och två närsjukhusen.

2. 880 per dag under 6 veckor.

3. Bland annat på avdelningar som tidigare lagts ner och kan öppnas igen.

V-norrland

1. 120 platser.

2. 800 per dygn.

3. På särskilda febermottagningar på vårdcentralerna.

I övrigt på de tre sjukhusen.

Dalarna

1. Cirka 140 per dygn.

2. Ingen klar siffra men cirka 1000 per dag på de 20 vårdcentralerna.

3. På akutsjukhusen i Falun och Mora. Ett av dem kan bli influensasjukhus. Närsjukhusen i Ludvika och Avesta får ta emot patienter med lägre vårdbehov.

Jämtland

1. 34 inom ett dygn. Ytterligare 100–150 inom några dagar.

2. 30 000–40 000 personer under sex till åtta veckor.

3. På Östersunds länssjukhus.

Västerbotten

1. Omkring 700.

2. 18 000 vid milt utbrott och 43 800 vid svårare pandemi.

3. Hembesök och telefonrådgivning. Febermottagningar på vårdcentralerna och speciella avdelningar på de tre sjukhusen.

Norrbotten

1. Beredskap för 1 000 platser på militärens logement i Boden, Arvidsjaur och Luleå.

2. Inte klart än.

3. Inte klart än.