Nytt register ska stoppa smittan

Alla fågeluppfödare ska registreras - skyddszoner planeras i hela landet

NYHETER

Jordbruksverket har ingen aning om var uppfödare av fjäderfä finns.

Nu skapar man ett helt nytt register.

Utifrån detta beslutas var skyddszonerna i Sverige ska placeras.

Jordbruksverket vet idag inte var många av landets fjäderfäanläggningar finns.

Inte heller hur många det handlar om.

- Det är viktigt att snabbt ta fram ett register. Med det kan vi snabbt se var det finns besätntingar och var skyddszonerna ska läggas, säger Robert ter Horst, chef vid Jordbruksverkets smittbekämpningsenhet, till Upsala Nya Tidning.

För att minska risken för smittspridning vill Jordbruksverket att alla uppfödare anmäler sig.

Stora och små

All kommersiell produktion av fjäderfä - inte bara ägg- och köttproduktion - ska anmälas, stor som liten.

De fåglar man vill ha in uppgifter om är kyckling, kalkon, struts, anka, duva, fasan, gås höns, pärlhöns, rapphöns, struts, vaktel och gräsand.

Bara i skyddszonen vid Oskarshamn i Kalmar län finns det tio större och mindre anläggningar.

Dessutom upprättas en informationscentral i Uppsala dit allmänheten ska kunna vända sig med frågor.

Just i Uppsala län har länsstyrelsen dessutom gått ut och begärt att samtliga som har tamfåglar, så kallad hobbyuppfödning, ska anmäla att man har fåglar. Enda undantaget är fåglar i bur.

Caroline Olsson