Skickades hem från akuten - dog i blodförgiftning

Nu har fallet Lex Maria anmälts

NYHETER

Den 28-årige mannen skickades hem från sjukhuset i Malmö.

Drygt ett dygn senare var han död.

Han hade drabbats av allvarlig blodförgiftning.

Nu är fallet anmält enligt Lex Maria.

En sen kväll i december kom mannen till akuten på Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Han hade hög feber och ont i kroppen.

Han undersöktes men alla prover visade normala värden. Läkaren drog slutsatsen att 28-åringen hade drabbats av en vanlig virussjukdom. Han skickades hem.

Blev sämre

Mannen blev sämre och 18 timmar senare var han tillbaka på sjukhuset med tydliga tecken på en mycket allvarlig form av blodförgiftning.

– Då satte man in alla intensivvårdsåtgärder och kallade in alla tillgängliga läkare, säger Ingrid Mattiasson, chefsläkare på MAS i Malmö.

Men 28-åringens liv gick inte att rädda. Någon gång efter midnatt var han död. Nu har sjukhuset gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Snabbt förlopp

– Den här typen av blodförgiftning är mycket ovanlig. Den som insjuknar får influensaliknande symptom. Men förloppet är så snabbt att normala provreaktioner inte hinner utveckla sig innan det är försent. Som doktor är det lätt att invaggas i vissheten om att det handlar om en vanlig virusinfektion.

Kommer läkaren som skickade hem mannen att klandras?

– Det är det som Socialstyrelsen nu ska bedöma.

Ska man själv bli orolig om man drabbas av vanlig influensa?

– Nej. Mot bakgrund av hur många som har feber och influensa jämfört med hur få som drabbas av det här så finns det inget skäl att skrämma upp människor.

Enligt Ingrid Mattiasson inträffar ett sådant här dödsfall ungefär vart tionde år i Malmöregionen.

Johanna Melén