De vill flytta dotterns grav från Knutby

- men pastor Fossmo vägrar

1 av 2 | Foto: ULF HÖJER
GRAVEN Heléne Fossmos grav i Knutby. Hennes föräldrar vill flytta graven till sin hemkommun. Kyrkonämnden har sagt nej, men får bakläxa av länsstyrelsen.
NYHETER

Heléne Fossmos föräldrar vill inte ha sin dotters kvarlevor i Knutby.

De begär att graven ska flyttas till den församling där de själva bor.

Men Helénes förre make, morddömde pastor Helge Fossmo, vägrar.

Inger och Ingvar Johansson är övertygade om att Helge Fossmo även mördade deras dotter Heléne, trots att han friades från misstankarna i både tingsrätten och hovrätten.

- Vi ska göra vad vi kan för att flytta graven, säger Inger Johansson.

Helge Fossmo emot

I ett brev till Almunge församling ansöker de om tillstånd att flytta dotterns grav till sin hemkommun.

Men Helge Fossmo, som har gravrätten, går inte med på att graven flyttas.

- Han tycker att det känns makabert att flytta graven. Helénes föräldrar är gamla, vem ska sköta graven när de är borta, säger en person med insyn.

Ska prövas igen

Almunge kyrkonämnd avslog Helénes föräldrars begäran, men nu har länsstyrelsen gett kyrkonämnden bakläxa.

- De gav ingen tydlig motivering till sitt beslut, säger länsstyrelsens begravningsombud Kerstin Lagerlöf.

Gravflytten ska nu prövas igen av kyrkonämnden.

Då får en grav flyttas

Enligt begravningslagen får en grav flyttas enbart om det finns särskilda skäl:

Heléne dog - Helge Fossmo friad

Malin Nord