Unga är mest diskriminerade

Kränkande behandling gör unga sjuka

Foto: Mats Fogeman
Svårt att sova? Unga kvinnor är de som är mest utsatta för diskriminering och det leder till ohälsa och sömnsvårigheter.
NYHETER

Unga utsätts mest av alla för diskriminering.

Och det påverkar hälsan.

Mer än var tredje svensk tjej mellan 18 och 29 har blivit kränkt de senaste tre månaderna.

Jonas Frykman.

Att det finns en koppling mellan kränkande behandling och ohälsa visas i en ny rapport som DO, JämO, HomO, Handikappombudsmannen och Statens folkhälsoinstitut sammanställt.

Mest utsatta för kränkningar är unga kvinnor.

Många lider av sömnsvårigheter, stress och psykisk ohälsa.

– Vi lever i en heteronormativ, svensk, mansdominerad värld där unga inte har så stor makt att påverka sin livssituation. Att ungas livsvillkor har försämrats kan förstås påverka att de oftare hamnar i situationer där de blir kränkta, säger Jonas Frykman, projektledare för samarbetet.

Svårt att sova och självmordstankar

En fjärdedel av Sveriges befolkning uppger att de under de senaste tre månaderna utsatts för kränkande bemötande på jobbet, i sitt förhållande eller i en annan situation.

Och ohälsan är mycket större bland dem som kränkts.

Både män och kvinnor som utsatts för kränkningar har svårare att sova, är mer stressade och upplever sin hälsa som dålig. Också självmordstankar och självmordsförsök är vanligare.

Sexuell läggning

En fjärdedel av kränkningarna beror på ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, ålder, funktionshinder eller religion. Vilken som är den vanligaste orsaken är ännu inte fastställt.

– Det finns ju vissa normer och värderingar som styr och det får genomslag, både unga och äldre kan känna sig undanskuffade, men framförallt unga, säger Jonas Frykman.

Det finns i dag ingen lag om att det är förbjudet att diskriminera på grund av ålder.

Karin Abrahamsson (karin.abrahamsson@ungtval.se)