Polis friad för dödsskjutning

Daniel, 22, sköts till döds

Foto: Tommy Mardell
NYHETER

Den 34-årige polisman som förra våren sköt ihjäl Daniel, 22, i Lindesberg friades i dag av Örebro tingsrätt.

Polismannen sköt i nödvärn, anser domstolen.

Polismannen stod åtalad för grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Tingsrättens samlade bedömning blir alltså att polismannen befann sig i en nödvärnssituation. 22-åringen befann sig uppenbarligen i ett oberäkneligt och aggressivt tillstånd innan han sprang mot polismannen och hade dessutom tidigare upprepade gånger hotat att döda polismännen.

Ansvaret för hur insatsen genomfördes och avlöpte kan inte läggas på polismannen, anser tingsrätten. Den påpekar att den avsevärt mer erfarne insatschefen samtidigt hade dragit sitt tjänstevapen.

Inte oaktsam

Varken det våld som polismannen avsett att tillgripa eller att faktiskt skjuta var uppenbart oförsvarligt, oavsett den risk för rikoschett som grinden utgjorde. Polismannen har inte handlat oaktsamt i något avseende, enligt tingsrätten.

Men rätten ifrågasätter om det var en riktig första åtgärd att göra som polismannen, nämligen att gå fram och ställa sig vid grinden med dragna tjänstepistoler riktade mot 22-årige Daniel.

Han borde enligt gällande regler i stället ha skaffat sig mer information, försökt vinna tid genom att förhandla, avvaktat förstärkning och försökt hålla den unge mannen under uppsikt på ett mindre provokativt sätt.

Knivar

Tingsrätten bygger sin bedömning på polismannens egna uppgifter. Det som polismannens arbetskamrater och Daniels far berättat bedöms däremot med försiktighet.

Det kan enligt rätten inte anses utrett att händelsen gått till på något annat sätt än vad polismannen själv berättat, nämligen att den unge mannen sprungit mot honom med en kniv i vardera handen och att polismannen då avlossat ett skott. Tingsrätten ifrågasätter inte heller att polismannen siktat mot mannens lår och att kulan i stället träffat buken eftersom den rikoschetterat mot en grind.

Tidigare artiklar:

Läs mer:

Ewa Tures/TT