Experten: Fler djur kan vara smittade

NYHETER

Galna ko-sjukan har funnits på en gård i Västmanland i tolv år.

– Oväntat, högst oväntat. Men inte otroligt, säger generaldirektör Anders Engvall och utesluter inte att det finns fler smittade djur.

Två kor i samma ålder som den smittade ska nu avlivas.

Liksom den döda kons avkomma som under årens lopp hunnit bli tio.

Resten av korna får varken skickas till slakt eller lämna gården över huvud taget. Enligt Jordbruksverket finns dock ingen anledning att tro att någon av de yngre har smittats.

Smittar via fodret

Galna ko-sjukan eller BSE, som den egentligen heter, smittar via foder.

– Med största sannolikhet var det så även i det här fallet. 1994 då kon föddes såldes fortfarande foder med kött- och benmjöl, vilket visat sig kunna innehålla BSE, säger Anders Engvall på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hur många gårdar som använt det smittade fodret vet ingen i dagsläget.

Inte heller hur många av de kor som åt av det som fortfarande är i livet.

Tolv år är en aktningsvärd ålder för en ko.

– Det är inte omöjligt att enstaka BSE-smittade kor går till slakt, säger han, men betonar att risken för smittspridning i princip är obefintlig.

Stenhård säkerhet

De delar av kon som kan innehålla smitta tas alltid bort.

Hjärna, ryggmärg, ögon, tonsiller och tarmar från nötkreatur får inte säljas i något EU-land.

Redan 1987 förbjöd Sverige så kal-

lat kadavermjöl. 1995 bestämde man att kor och får inte fick utfodras med någon form av kött- och benmjöl från däggdjur och 2001 kom ett totalt förbud mot kött- och benmjöl i fodret.

Den rigorösa säkerheten kring köttproduktionen har gjort att Sverige fram till nu varit det enda EU-land som klarat sig från galna ko-sjukan.

Stickprov räcker inte

Det har också varit anledningen till att vi sluppit de obligatoriska BSE-testerna. Medan alla andra tvingats ta prover från samtliga slaktade kor har det räckt med stickprov.

– Det är det förmodligen slut med nu, säger Anders Engvall och tror det blir en kostsam historia.

EU-kommissionen tar beslut vilken dag som helst.

Läs mer:

Caroline Hougner

ARTIKELN HANDLAR OM