Elin en av få vaccinerade

NYHETER

Elin Hesselbom, 1,5, är ett av få barn i Sverige som nu vaccineras mot vattkoppor.

En ny studie ska stoppa sjukdomen.

-Jag hoppas att Elin nu slipper bli sjuk, säger pappa Per.

Foto: MATS ENDERMARK
Elin Hesselbom och pappa Per.

I Sverige vaccineras inte barn mot vattkoppor. Men en ny internationell studie ska ändra på det. Fyrahundra barn i Sverige har nu vaccinerats mot vattkoppor.

Familjen Hesselbom i Arvaby utanför Garphyttan tvekade inte när de fick en förfrågan att delta i studien. Elin Hesselbom har nu fått två vaccinsprutor och det ges samtidigt som man vaccinerar barnen mot mässling, påssjuka och röda hund.

-Även om komplikationerna är mycket ovanliga så är det klart att man tänker på dem ibland, säger Per Hesselbom.

Studien omfattar 5754 europeiska barn, varav cirka 100 vardera från Malmö, Örebro, Umeå och Linköping. Innan man börjar vaccinera barn i Sverige vill man vara säker på att vattkoppsvaccinet är effektivt och ger få biverkningar. Svaren får man om tio år då studien är avslutad.

-Det är främst två anledningar till att vi nu börjat vaccinera mot vattkoppor. Dels för att hindra svåra komplikationer såsom hjärninflammation och balansrubbningar. Dels för att barnen i framtiden ska slippa bältros, säger Leif Gothefors, barnläkare i Umeå.

Läs mer:

Anders Haraldsson