Är det farligt att baka med ägg?

NYHETER

Aftonbladets medicinska reporter Caroline Hougner svarar på dina frågor om fågelinfluensan.

? Varför spärra av "smittat" område när fåglarna i alla fall kan flyga över gränserna? Och hur blir det om de spärrar av Västervik - får vi inte åka till jobbet då?

! Jo, självklart. Du får åka vart du vill. Men du får inte ta med dig ägg eller fåglar om du har några. Skyddsområdena är främst till för att skydda tamfåglarna. Det är dessa fåglar och deras produkter man inte får transportera in och ur området.

? Jag jobbar på en gård vid Hornborgasjön. Där finns cirka 350 mjölkkor och ett par tusen köttdjur. Hit kommer 12000 tranor, tusentals svanar och gäss som betar på kornas marker. Hur ska det hanteras?

! Du behöver inte göra någonting alls. Kor har så vitt man vet inte smittats av H5N1. Jordbruksverket kommer att ha provtagningar i området. Hittar man smitta upprättas ett skyddsområde och övervakningen intensifieras som i Oskarshamn.

? Vi bakar mycket i vår familj och undrar om det är farligt att äta kakor och bullar som innehåller ägg.

Nej, så fort bakverket hettas upp över 70° förstörs viruset.

? Vi har duvor som sitter på vårt tak och gör sina behov där. Hela taket är fullt med fågelspill och även på backen och brokvisten som är nedanför. Utgör detta någon risk för smitta?

! Nej, bor du inte i ett område där smitta konstaterats är sannolikheten för smitta i fågelbajs liten. Skulle spillningen ändå innehålla virus förstörs den tämligen fort, ibland på några timmar, i solljus. H5N1 är mycket känsligt för UV-strålning. Och skulle ni få färskt träck på händerna gissar jag att ni inte slickar av dem.

? Vi har en skärgårdsfastighet på en ö utanför Karlshamn. I vår lilla trädgård kommer ofta kanadagås och knölsvan upp på land. Sönerna är alltid utomhus när vi är där och brukar mata svanarna, men det är det slut med nu... Det finns även gott om ejder, storskrak, storskarv och vitfågel som befinner sig väldigt nära eller på tomten. Vågar vi vara där om smittan kommer till Karlshamn? Och vad gör vi om vi börjar hitta döda fåglar där ute?

! Självklart kan ni vara där. Döda fåglar gräver ni ner eller bränner upp. Är det många som dött ringer ni länsveterinären som får ta hand om dem. Det viktiga är att ni inte tar i dem med bara händer utan använder handskar och tvättar händerna med tvål och vatten. Detsamma gäller barnen. Vänj dem vid att tvätta händerna varje gång de varit ute och lekt.

Dagens experter: Lars Plym Forshell, veterinär på Livsmedelsverket, Marianne Elvander, statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt, och Leif Denneberg, chefsveterinär på Jordbruksverket.