Du blir vad du spelar

Forskare: Spelare lånar personlighetsdrag från sin karaktär

NYHETER

Kortvuxen dvärg - eller lång, självsäker krigare? Kanske ska du tänka dig för innan du väljer karaktär när du spelar på nätet.

Enligt ny forskning kan du låna drag av ”din” avatar.

När du spelar - men även i verkliga livet.

Foto: World of warcraft
Högväxta alver.

Nätbaserade rollspel, eller MMORPG:s (Massive Multiplayer Online Role-Playing Games), blir allt populärare. Ett av de största just nu, World of Warcraft, har sex miljoner spelare världen över.

”Proteus-effekten”

Spelarna kan själva skapa sin karaktär utifrån vissa ramar. Till exempel kan man välja att vara människa, dvärg, alv eller troll.

Enligt amerikanska forskare vid Stanford-universitetet har det visat sig att spelare med attraktiva karaktärer vågar mer i intima situationer, medan spelare med långa karaktärer blir mer självsäkra. Men forskningen pekar även på att utseendet hos spelkaraktären skulle kunna påverka spelarens personlighet i verkliga livet.

Nick Yee och Jeremy Bailenson vid Stanford University kallar sitt forskningsresultat för ”Proteus-effekten”. Proteus är en gud i den grekiska mytologin, känd för att kunna förvandla sig till olika varelser.

Anpassar sin identitet

Forskarna genomförde enkäter bland 30 000 nätspelare, och utförde även praktiska tester. Forskningsresultatet visar att spelare nästan omedelbart anpassar sin identitet till sin spelkaraktär medan de spelar. Forskarna anser att det är sannolikt att vissa drag hos spelkaraktären "fastnar" på spelaren även sedan han eller hon loggat av.

Enligt Yee och Bailenson skulle det rentav vara möjligt att använda sig av nätbaserade spel i terapeutiskt syfte.

Mia Carron