Ingen fälls för tunnelskandalen

Banverkscheferna friades i dag

NYHETER

Helsingborg (TT)

Ingen döms för dräneringen av Hallandsåsen i samband med tunnelbygget på 1990-talet.

Helsingborgs tingsrätt frikänner två tidigare chefer vid Banverket som stått åtalade för miljöbrott.

Enligt rätten kan varken förre ställföreträdande generaldirektören Nils-Erik Bergström eller förre projektchefen Jan Andersson fällas till ansvar för det stora grundvattenflödet ur åsen. Domstolen kräver däremot att Banverket ska betala företagsbot på en och en halv miljon kronor.

Åklagaren nöjd

– Preliminärt är jag ganska nöjd med den här domen. Det väsentliga för mig var att Banverket ålades att betala företagsbot. Att de båda cheferna friades kan jag leva med, säger överåklagare Nils Rekke till TT.

Han tillägger att han tänker studera domen ytterligare innan han beslutar om han ska överklaga frikännandet av Andersson och Bergström.

Målet gällde vad som hände vid tunnelbygget från december 1996 till september 1997. Enligt vattendomen fick högst 33 liter grundvatten per sekund rinna ut ur Hallandsåsen, men flödena var tidvis dubbelt så stora. Brunnar sinade och växtlighet tog skada.

Det var också det stora vattenläckaget som låg bakom försöket med tätningsmedlet Rhoca Gil, som orsakade förgiftningsskandalen vid bygget hösten 1997.

Friades tidigare

Bergström och Andersson, numera båda pensionärer, har tidigare stått inför rätta i samma mål, då tillsammans med den dåvarande chefen för Banverkets södra distrikt, som nu är avliden. Också den gången friades de i tingsrätt och hovrätt, men då med motiveringen att något tillstånd för dräneringen inte behövdes. Men Högsta domstolen gjorde en annan tolkning av lagen och därför har målet i år tagits om i tingsrätten.

Tidigare:

TT