Kwasten som inte sopar rent

Åklagaren har inte åtalat på flera år

NYHETER

Inte ett enda åtal på 32 månader, utom de fem Skandia-åtalen.

Det är överåklagare Christer van der Kwasts facit sedan han blev chef för Riksenheten mot korruption.

Han förnekar att det skulle vara ett misslyckande.

Foto: LOTTE FERNVALL
En hjälte på folkets sida mot alla pampar? Eller en misslyckad figur som aldrig får någon fälld? Själv säger Skandia-åklagaren Christer van der Kwast: ”Jag har ett slags städfunktion i samhället.”

– Effekten av vår verksamhet kan inte mätas i antal fällande domar, säger han.

van der Kwast poängterar att korruptionsenheten är något helt nytt, tidigare har korruption helt enkelt inte ansetts vara ett svenskt problem. Han menar att enhetens arbete redan varit framgångsrikt på många sätt.

Första frågan han fick på sitt sitt bord 2003 gällde

läkemedelsindustrin:

– De sade att ”vi har inga problem alls”. Några månader senare svängde man dramatiskt och skärpte regelsystemet för läkarnas bjudresor, berättar van der Kwast.

Ser effekter

I fråga efter fråga ser han effekterna. Som när Telia bjöd statliga tjänstemän att gå på musikalen ”Mamma mia” och van der Kwast började ställa frågor:

– Då rör det på sig. De börjar fundera på om de kan kosta på sig sådan marknadsföring, när ledningen ska stå inför skranket och svara för att vara bestickare.

van der Kwast tycker inte det är konstigt att Skandia-åtalen tog 1,5 år att förbereda. Enbart förundersökningen mot förre vd:n Lars-Eric Petersson omfattar 6 000 sidor:

– Jämfört med andra ekobrottsutredningar har det här gått fort, säger van der Kwast.

Han beskriver hur han haft tre polisutredare och en ekonom till sin hjälp att förhöra ett stort antal vittnen och misstänkta, medan amerikanska FBI kan avsätta 50 utredare för stora ärenden. Ibland har han fått vänta månader på att få dagslånga förhör utskrivna av

länskriminalens sekreterare:

– Jag sitter också och är otålig i ganska hög grad, säger han.

Vill ha amerikanskt system

För att få snabbare processer vill han ha det amerikanska systemet med åtalsuppgörelser. Misstänkta får strafflindring, mot att de berättar vad de gjort:

– Det för utredningen snabbt framåt, eftersom de talar om hur brottet gick till. Då skulle man inte få sådana enorma historier över sig, säger han.

van der Kwast tror fortfarande på fällande dom mot Lars-Eric Petersson, men säger också:

– I en viss typ av mål där det är svårt att förutse utgången har det ett egenvärde att saken behandlas i domstol, säger van der Kwast.

Det är helt enkelt otrevligt att hamna inför rätta, vilket höjer etiken bland övriga näringslivshöjdare.

Kanske är det som Christer van der Kwast säger, att hans jobb inte kan mätas i vitt eller svart, åtal eller inte. Klart är i alla fall att han har ett väldigt tydligt fokus.

På tjänsterummet hänger ett stort foto av en samuraj. I bokhyllan står en snidad Fru Justitia-statyett, utrustad med svärd och våg:

– Det är det svär jag bär. Rättvisans svärd, som hugger blint, säger van der Kwast.

Fakta/Riksenheten mot korruption

Joachim Kerpner