350 barn sexutnyttjades av katolska präster

NYHETER

Minst 350 barn har utnyttjats sexuellt av katolska präster på Irland sedan 1940.

I dag publicerade katolska kyrkan i Dublin en rapport som anklagar 102 präster för sexövergreppen.

Kyrkan har under två års tid granskat 2 800 präster som arbetat inom den katolska kyrkan i Dublin de senaste 66 åren.

Åtta präster har fällts för barnsexbrott. 32 präster har stämts av sina tidigare offer. Totalt har det katolska stiftet i Dublin dömts att betala motsvarande drygt 54 miljoner kronor till de utnyttjade barnen.

40 fall utreds fortfarande och därför befarar kyrkan att man kommer få betala ännu större summor pengar.

"Skrämmande"

Dessutom misstänker kyrkan att ytterligare 40 barn kan ha utsatts för sexuella övergrepp. De offren har man ännu inte kommit i kontakt med, uppger nyhetsbyrån AP.

Ärkebiskop Martin säger, enligt AP, att det kan bli nödvändigt att sälja delar av kyrkans ägor för att ha råd att betala alla skadestånd - men det är en kostnad man får ta.

– Det var skrämmande för mig att se att så många barn har utsatts för övergrepp i en del av fallen. Det går inte att väga upp mot någonting.

– Å andra sidan vet jag att majoriteten av prästerna inte begår övergrepp, att de gör ett bra jobb och att de är mycket upprörda och skakade av det som har hänt.

Uppmanar fler att träda fram

På stiftets hemsida uppmanar ärkebiskopen fler utsatta att träda fram och berätta sina historier.

Senare den här månaden kommer regeringen att tillsätta en kommission som ska utreda liknande sexbrott över hela Irland.

Misstankar om barnsexbrott har förekommit inom den katolska kyrkan på Irland sedan 1994, uppger AP.

Tidigare har katolska kyrkan i USA skakats av fall där präster utnyttjat barn sexuellt.

Johanna Melén