– Nedläggningar kan bli aktuella i framtiden

Läs chattet med försvarsminister Leni Björklund

NYHETER
Foto: urban andersson
Leni Björklund.

   Leni Björklund säger: Hej, jag heter Leni Björklund och är försvarsminister.

Mikael säger: Hejsan! Jag har en fråga som jag tänkt på länge: Om, Gud förbjude, någon makt vill Sverige något ont, har vi då ett tillräckligt starkt försvar som kan skydda landet?

   Leni Björklund säger: Hej Mikael! Ja, det har vi. Vi har till och med mer resurser än vad som behövs med hänsyn till dagens hot. Det har vi eftersom vi inte vet om detta gynnsamma säkerhetsläge kommer att bestå.

Nickepicke säger: Vilka länder skulle hjälpa oss om vi kom i krig?

   Leni Björklund säger: Sverige är militärt alliansfritt och vi måste ha ett försvar för att kunna hävda oss själva. Däremot så driver vi en bred utrikes- och säkerhetspolitik, till exempel genom EU och FN. Genom samarbete skapar vi respekt för Sverige i omvärlden som gör att vi kan få stöd ifall någon annan stat skulle anfalla oss.

Arne säger: Du som kvinna har aldrig tvingats att göra värnplikten. Har du någonsin avfyrat ett vapen eller kan något om militär strategi? Varför ska du vara försvarsminister?

   Leni Björklund säger: Som minister är man allmänhetens företrädare och måste inte nödvändigtvis ha specialkompetens på ett område. Den kunskapen och kompetensen finns i Försvarsmakten. Men, jag har skjutit med AK5:a, kastat handgranater och kört ett antal av försvarets fordon för att få en bild av vad värnpliktsutbildningen går ut på.

Toast säger: Vad anser du om Nato? Kan ett svenskt medlemskap bli aktuellt?

   Leni Björklund säger: Nej. Vår säkerhetspolitiska linje är väl känd och respekterad i omvärlden. Om vi skulle ändra på den, skulle det i så fall vara för att stärka vår egen säkerhet.

karl säger: Hej. Jag undrar varför har vi mönstringsplikt i Sverige?

   Leni Björklund säger: Vi har totalförsvarsplikt för att säkerställa att det svenska försvaret har tillgång till lämpliga och tillräckligt många soldater för att långsiktigt kunna skydda Sverige om det skulle uppstå hot mot oss.

Asta säger: Varje år dör ett antal värnpliktiga när de gör lumpen, varför är det så?

   Leni Björklund säger: Militär verksamhet är riskfylld. Det händer tyvärr trots att vi har noggranna säkerhetsföreskrifter och regler. Det är en av de svåraste sakerna att hantera för mig som försvarsminister eftersom vi har just ett pliktsystem.

TeeToe säger: Vilken roll ska försvaret ha i kampen mot terrorn?

   Leni Björklund säger: Försvarsmakten ska kunna stödja polisen när polisen ber om hjälp vid terroristattentat. Regeringen har lagt ett lagförslag om detta till riksdagen.

Johannes säger: Vad är din inställning till Svenska Freds och skiljedomsföreningens verksamhet?

   Leni Björklund säger: Det är viktigt att det finns organisationer som Svenska Freds som engagerar sig i den säkerhetspolitiska debatten.

hej säger: Kan man blir militär om man är invandrare.

   Leni Björklund säger: Självklart kan man det, men man måste ha ett svensk medborgarskap. Det är viktigt att vi får in fler personer med invandrarbakgrund i försvaret.

brorsan säger: Vilken sannolikhet tror du det är att Sverige blir angripet av terrorister?

   Leni Björklund säger: Det är SÄPO som gör sådana bedömningar och de säger nu att risken är låg.

jocke säger: Hej Leni! Blir det några fler försvarsnedläggningar i framtiden eller har vi fått balans?

   Leni Björklund säger: Hej! För närvarande finns inga planer på fler nedläggningar. Men till exempel teknisk utveckling kan göra att det kan bli aktuellt i framtiden.

Sofie säger: Hej. Hur är det att vara försvarsminister ? Jag menar, är det roligt eller jobbigt? Eller är det lite av både och?

   Leni Björklund säger: Det är nog lite av både och. Det finns många glädjeämnen men det har hela tiden en allvarlig bakgrund.

mp_soc säger: Hur ser du på att svenska vapen används i internationella krig? Jag tänker på svenska vapenproduktion, som Bofors, Jas m.m.

   Leni Björklund säger: Svår fråga. Vi säljer vapen till de länder vi har förtroende för och alla försäljningar prövas av en fristående myndighet. Vi har en restriktiv lagstiftning, men vi behöver både kunna ha möjligheten att köpa vapen från andra och exportera för att upprätthålla vår egen försvarsförmåga.

Jacko säger: Hej Leni! Vad tycker du om försvarsmaktens nya terminssystem som innebär att ca 7500 killar och tjejer måste vänta ett halvår på att rycka in efter studenten 2007?

   Leni Björklund säger: Hej Jacko! Det nya systemet är bättre än det gamla. Nu har man inryckning två gånger om året och är ett system som är anpassat till högskolornas terminer.

Aesop säger: Vilka är de största hoten mot Sverige – idag och om 15 år?

   Leni Björklund säger: Idag är det största hotet mot Sverige den omfattande fattigdomen i världens länder som leder till kriminalitet och i värsta fall till terrorism. en del av detta exporteras till Europa och till Sverige, som till exempel droghandel. Det är därför vi skär ner på det militära försvaret för att förstärka polisen. Vad som händer om 15 år vet vi inte, därför har vi kvar ett militärt försvar.

   Leni Björklund säger: Tack för alla frågor!

Leni Björklund