Här är hoten mot Sverige

”Terrorismen kan vi aldrig bortse från”

1 av 3 | Foto: svenska freds/mattias carlsson/Försvaret
maktbalans Svenska Freds Ola Mattsson, försvarsminister Leni Björklund och överstelöjtnant Stefan Ring har olika syn på hur Sverige ska vara rustat. Men en sak är de överens om: fattigdomen i världen är det största hotet i framtiden.
NYHETER

Droghandel, terrorism och naturkatastrofer är några av de faktorer som försvaret ser som de största hoten mot Sverige i dag.

– Det hot från Ryssland som fanns under kalla kriget är borta. Nu är det snarare hot mot svenska intressen och människor som är aktuella, inte mot svenskt territorium, säger Stefan Ring, överstelöjtnant.

Vilka är de största hoten mot Sverige i dag och om 20 år?

Ungt val har frågat tre experter med olika åsikter:

– Det finns inget akut hot nu, men det kan vända snabbt. Se bara på vad som hände med karikatyrerna i Danmark, säger överstelöjtnant Stefan Ring.

Bojkott av varor ser han som ett typexempel på hur det kan gå till. Danska arbetsplatser hotades ekonomiskt, danskar i Mellanöstern hotades men Danmarks gränser var aldrig utsatta.

”En bautauppgift”

Svenska försvaret inriktar sig nu mer på att åka ut i världen för att bevara svenska intressen.

– Vi gör det inte enbart för att vara goda, det finns en viss egoistisk baktanke, vi vill försöka hindra att konflikter växer och att terrorismen sprids. Insatserna i Afghanistan görs av det skälet, säger Stefan Ring.

Ett av målen är att få landets ekonomi på fötter och få dem att sluta odla opium som sedan kommer till Sverige i form av heroin.

– Att skapa en stabil utveckling och se till att de mäktiga klanledarna inte kan utöva så stor makt är en bautauppgift, säger Stefan Ring.

Han ser också en risk med att vara ute i världen och motarbeta intressegrupper, till exempel de som tjänar pengar på knarkhandeln. Det skulle kunna öka terrorhotet mot Sverige.

Riskbedömning

– Vi gör en riskbedömning och väger fördelarna mot nackdelarna i alla lägen. Ta bombningen i Madrid som exempel. Terroristerna bombade precis innan valet och krävde att spanska trupper skulle lämna Irak, efter valet blev det en ny regering och trupperna lämnade Irak. Sverige har valt att inte vara med i Irak eftersom det är känsligt, säger Stefan Ring.

Ola Mattsson, generalsekreterare på Svenska Freds anser att försvaret satsar alldeles för lite på utlandsinsatser

– Jag kan inte tänka mig att något land skulle anfalla Sverige, däremot finns det ett jättestort behov av hjälp i andra länder. Det finns resurser inom det svenska försvaret men de satsar alldeles för lite på det. De har pratat om det länge men av någon orsak kommer de inte loss, säger han.

Fattigdom kan leda till konflikter

Ola Mattsson ser de ökade klyftorna mellan fattiga och rika som det största hotet i framtiden, tillsammans med miljöfrågorna.

Försvarsminister Leni Björklund är inne på samma spår.

– Det största hotet är den omfattande fattigdomen i världens länder som leder till kriminalitet och i värsta fall till terrorism. En del av detta exporteras till Europa och till Sverige, som till exempel droghandel, säger Leni Björklund.

Hur framtiden ser ut är svårt att säga. Men Sverige har inga planer på att skrota värnplikten som många andra länder gjort. Försvaret vill behålla en del av den gamla militära försvaret.

Vad finns det för hotbilder om 20 år?

– Det är svårt att säga vad som är sannolikt om 20 år, så vi pratar inte om sannolika händelser utan om tänkbara. Ett visst terrorhot finns det alltid, man kan inte bortse från det. En tendens är att nationalstaterna håller på att förlora sin roll och försvarsmaktens roll minskas, medan polisen istället får fler uppgifter. Kommer det civilklädda terrorister kan försvaret inte rycka ut med pansarvagnar, då blir det ett polisärende, säger Stefan Ring.

Ola Mattsson ser inte väpnade konflikter som största faran.

– Det finns andra mycket mer allvarliga saker, som miljöförstöringen, säger han.

– Vad som händer om 15 år vet vi inte, därför har vi kvar ett militärt försvar, säger försvarsminister Leni Björklund.

Experterna: Här är hoten mot Sverige

Karin Abrahamsson ([email protected])